Nefes

İnsanlık tarihinde, farklı kültürler ve disiplinler tarafından, Nefes, önem bahşedilerek ele alınan bir konu olmuştur. Kültürlerin ve disiplinlerin oluşturduğu felsefik düşünceler evrenseldir. Farklı bakış açıları, yöntemler var olsa da, en nihayetinde ele alınan konular evrende vardır, evrenseldir. Bu noktada hangisinin daha iyi olduğu, hangisinin size daha iyi geldiğine bağlı göreceli bir kavramdır.

Yogik yaklaşımda, Nefes’in karşılığı Prana, Nefes Teknikleri ise Pranayama’dır. Bu yaklaşımda Prana aynı zamanda ‘yaşam gücü’ anlamı taşır. Bahsedilen ‘yaşam gücü’ evren ile birlikte var olan, canlı cansız tüm varlıkların muhatap olduğu enerjidir. Yaşam gücü bedenimizde ve dışarıda mevcuttur. Beden algısından uzaklaşıp, zihin hakimiyetinde dışa dönük yaşamak ya da dışarısı ile bağı koparıp içe dönük yaşamak kişinin yaşam gücünü zayıflatır. İkisinin dengeli birliği, Nefes aracılığıyla sağlanır. Sağlıklı Nefes ve Nefes Egzersizleri bu yüzden önemlidir. 

Yaşadığımız topraklarda, iletken olan havanın, semavi enerjiyi de taşıdığı savunulur. İnsanın Öz’ü semavi varlıklar tarafınca üflenerek yerleşmiştir. Bu yüzden, hava alış verişi sağlayan Nefes; Öz’ün, bir parçası olduğu Semavi Enerji ile bağlantıda ve güçlü kalmasına aracılık ettiği için önemlidir. Nefes kelimesi, Sûfîler tarafından, “kalbin rahatlığa kavuşması” olarak tanımlanmıştır. O yüzden, Sûfînin alıp verdiği nefeslerin farkındalığıyla yaşaması önemli bir uygulamadır ve tasavvufî pratiklerin temelini oluşturmuştur.

İnsanın varoluş sürecini, bu bilgiler eşliğinde değerlendirdiğimizde, görüyoruz ki, Öz’ümüzü; anne karnına yerleşen o tohumu, hamilelik sürecinde karın bağı ile, doğum sonrası kendi solunum sistemimiz ile Nefes alışverişini sürdürerek yaşatıyoruz. Ancak, doğumdan itibaren çocukluk dönemine değin süren sağlıklı nefes alışverişi, yaşın ilerlemesiyle beraber, yaşanılan çevrede edinilen deneyimlerin etkisiyle kalitesini yitirebilir. Oturarak geçen uzun çalışma saatleri ve fiziksel eylemler esnasında yapılan dikkatsiz anatomik hareketlerin etkisiyle nefes, bölgesel olarak engellenebilir. Bu durum sonucunda, yaşam gücü kıvılcıma dönüşür, bağışıklık sistemi zayıflar ve rahatsızlıkların temelini oluşturur. 

Nefes kalitesi, yaşam kalitesini belirler. Nefes alışverişiniz, yaşadığınız hayatın aynasıdır. Size; özgür, uyumlu ve sağlıklı bir harmoni ile eşlik eden nefes akışı, sizin de, hayata; özgür, uyumlu ve sağlıklı bir harmoni ile eşlik etmenizi sağlar. 

Bu harmoniyi yakalamak ve sürdürmek için, düzenli nefes egzersizleri önerilir.

Pin It