Yoga Nedir?

Yoga, eski bir hint dili olan Sanskritçe bir kelimedir ve ‘birlik, bütünlük’ olarak tercüme edilir.

Son zamanlarda artan popülerliği sebebiyle Yeni Çağ İnanışı (New Age Religion) olarak anılsa da Yoga, kökeni MÖ 6500’lü yıllara dayanan kadim bir felsefi disiplindir.

İnsan hayatını, yaşam sanatına dönüştüren bir uygulamadır. Her ne kadar, biz bu bilgiler ile son dönemlerde tanışıyor olsak da insan olmanın ve yaşamın kılavuzu olan bu uygulama, coğrafyamızın tarihinde var olan; ancak gerek yazılı kaynak, gerekse de rehber yetersizliğinden ilgisiz kalmış felsefi disiplinlerle aynı temel anlayışı savunmaktadır.

İnsan; öz potansiyelini, kendi içinde ve çevresiyle sağladığı dengeli birlik ve uyum sayesinde gerçekleştirebilir. Bu şekilde kendi varlığını onurlandırarak, yaşamını sanata dönüştürebilir.
Suya atılmış bir taşın etkisi gibi, dönüşüm içeriden dışarıya, halkalar halinde genişleyerek yansır.
Kendi özünü keşfetmek, nefesini tanımak ve olduğu gibi kabul etmek; kişinin dengesini ve çevresiyle uyumunu olumsuz etkileyen yüklerinden kurtararak arındırır.

Yoga felsefesinde, insan özü (atman) ile evren (brahman) birdir, bütündür. Brahman okyanusa, Atman ise su damlasına benzetilir. Su damlası okyanusla olan bağını koruduğunu derece güçlüdür. İnsan ise, Evren ile bağının kuvvetini, birliğini ve uyumunu nefes (prana) ile sürdürür.

Kişinin, öz farkındalığı ile yaşamasının ve potansiyelini keşfetmesinin yolu, sağlıklı bedende akan sağlıklı nefesten geçmektedir. Bu yüzden yoga pratikleri; duruşları (asana), nefes egzersizlerini (pranayama) ve farkındalık çalışmalarını (meditasyon) içerir.

Pratiklerin etkileri, etki süreleri kişilerin yaşam deneyimleri kadar eşsiz ve özeldir.
O yüzden yoga, yaşınızdan ve cinsiyetinizden bağımsız, kendi bütünlüğünüze yürüdüğünüz kişisel bir yolculuktur.

İyi yolculuklar.

Pin It