Yoga Tarihi ve 9 Çağ

Yoga tarihi hakkında araştırma yaptığınızda göreceğiniz üzere çoğu kaynakta aynı kronolojik olay dizgisine yer verilmiştir. Bu yazı yaygın bilinen tarihin özetidir.

1. Pre-Vedik Çağ (MÖ 6500 – MÖ 4500)

Yoga Tarihi ve 9 Çağ 1

’nın bilinen en eski tarihi Pre-Vedik dönemdir. Günümüzde Doğu Pakistan ve Batı Hindistan dolaylarındaki topraklarda üzerinde yoga figürleri olan tabletler bulunmuştur. Doğa ve birey birliğine dayalı felsefenin de bu dönemde gelişmeye başladığı belirtilmektedir.

2. Vedik Çağ (MÖ 4500 – MÖ 2500)

Vedalar bu dönemde yazılmıştır. Yoga ile ilgili günümüze ulaşan ilk yazılı kaynaklardır.
Rig Veda; İlahi Bilgisi
Sama Veda; Müzik Bilgisi
Yajur Veda; Kurban Bilgisi
Atharva Veda; Büyü Bilgisi
Yoga kelimesi, Rige Veda ve Atharva Veda’da geçmektedir

3. Brahmanik Çağ (MÖ 2500 – MÖ 1500)

Vedik insan topluluklarının Ganj nehri kıyılarında yerleşik hayata geçmeleri ile birlikte vedik kültür zamanla dini inanışa dönüşmüştür. Vedik bilgiye sahip elit sınıf Brahman rahipleri ve bilginin saklanarak öğretildiği sistem Orman Okulları bu dönemde ortaya çıkmıştır.

4. Vedik Sonrası Çağ (MÖ 1500 – MÖ 1000)

Vedalar sonrasında daha felsefi ve mistik yapıda olan Upanisadlar bu dönemde yazılmıştır.
Bu eserde Yoga, acıdan kurtulmak ve aydınlanmak için takip edilmesi gereken disiplin olarak tanımlanır.
Evrenle (Brahman) İnsan’ın (Atman) özlerinin aynı olduğu da ilk olarak Upanishad’larda geçmektedir.

5. Ön Klasik / Epik Çağ (MÖ 1000 – MÖ 100)

Buddhizm’in ortaya çıktığı dönemdir.
Dünyanın en uzun epik eseri Mahabharata ve Tanrı’nın Şarkısı Bhagavat Gita bu dönemde yazılmıştır.

6. Klasik Çağ (MÖ 100 – MS 500)

Patanjali’nin Yoga Sutras (Yoga Özdeyişleri) kitabı bu dönemin eseridir.

7. Tantrik / Puranik Çağ (MS 500 – MS 1300)

Önceki dönemlere ait filozofik ve metafizik bilgilerin çalışıldığı ve bunların Tantra Yoga ile birleştirildiği yoğun bilgi çağıdır.
Hatha Yoga da bu çağ ortalarında gelişmeye başlamıştır.

8. Bölümsel Çağ (MS 1300 – MS 1700)

Bu dönemde çalışmaları geliştirilmiştir.

9. Modern Çağ (MS1700 – Günümüz)

Yoga’nın batıya genişlemeye başladığı dönemdir.
Bhagavad Gita ve Upanishad’lar İngilizce’ye çevrilmiştir.
Amerika’da Raja Yoga anlatımı ile ilgi çeken Swami Vivekanda, Vedanta topluluğunu kurulmuştur.
Krishnamurti (Sri Trumalai Krishnamacharya) günümüzde yaygın olarak uygulanan yoga türlerinin geliştiricisidir (1930’lu yıllar). Yoga’nın Amerika’ya ulaşmasında rolü olan Indra Devi, Asthanga Yoga’yı dünyaya yayan Sri Pathabi Jois, asana hizalarını geliştiren Iyengar, yoga terapi ve kişiye özel yogayı geliştiren Desikachar, Krishnamacharya’nın öğrencileridir. Desikachar ise aynı zamanda oğludur.

Yoga’nın geçmişten günümüze genişleyerek ulaşması, insanların evrim yolculuğunda sürekli değişen ihtiyaç çeşitliliğine adapte olabilen zenginliği sayesindedir. İnsanoğlu’nun evrim yolculuğu devam ettiği sürece yoga da etkisini yitirmeden bizimle birlikte evrimleşmeye ve gelişmeye devam edecektir.

herrwett.de
Pin It
Spinia
Woocasino
Kings Chance
Raging Bull Casino
22bet
Betmaster
casino vulcan vegas
オンラインカジノ
casino utan lecens
casino ohne lizenz