Yoga Tarihi

Yoga Tarihi 1Yoga’nın bilinen en eski tarihi Pre-Vedik dönem olarak adlandırılan MÖ 6500 – 4500’lü döneme dayanmaktadır. Günümüzde Doğu Pakistan ve Batı Hindistan dolaylarındaki topraklarda üzerinde yoga figürleri olan tabletler bulunmuştur. Doğa ve birey birliğine dayalı felsefenin de bu dönemde gelişmeye başladığı belirtilmektedir.

Vedik Çağ

Vedalar bu dönemde yazılmıştır. Yoga ile ilgili günümüze ulaşan ilk yazılı kaynaklardır.

  1. Rig Veda; İlahi Bilgisi
  2. Sama Veda; Müzik Bilgisi
  3. Yajur Veda; Kurban Bilgisi
  4. Atharva Veda; Büyü Bilgisi

Yoga kelimesi ilk kitapta ve dördüncü kitapta geçmektedir.

Vedik Sonrası Çağ

Vedalar sonrasında daha felsefi ve mistik yapıda olan Upanisadlar bu dönemde yazılmıştır.

Bu eserde Yoga, acıdan kurtulmak ve aydınlanmak için takip edilmesi gereken disiplin olarak tanımlanır.

Evrenle (Brahman) İnsan’ın (Atman) özlerinin aynı olduğu da ilk olarak Upanishad’larda geçmektedir.

Ön Klasik / Epik Çağ

Yoganın din ile bütünleştiği, Jainizm ve Buddhizm’in ortaya çıktığı dönemdir.

*Dünyanın en uzun epik eseri Mahabharata ve Tanrı’nın Şarkısı Bhagavat Gita bu dönemde yazılmıştır.

Klasik Çağ

Patanjali’nin Yoga Sutraları yoga tarihi klasik çağ döneminde yazılmıştır.

Klasik Çağ’a kadar sözlü olarak aktarılan yoga disiplinini, Patanjali 195 sutra ile özetleyerek yazıya dökümüştür. Patanjali’ye göre; yoga, bir yol gösterici tarafından kavranabilir ve sutralar da yol göstericiye yardımcı olan deyişlerdir.

Bu dönemden sonra gelişen farklı yoga sistemleri, sutraların farklı yorumlanmasına dayalıdır.

Modern Çağ (MS1700 – Günümüz)

Yoga’nın batıya genişlemeye başladığı dönemdir.

Gita ve Upanishad’lar İngilizce’ye çevrilmiştir.

Amerika’da Swami Vivekanda tarafından Vedanta topluluğu kurulmuştur. Ayrca Avrupa’da yoga felsefesi ve Sanskritçe üzerine araştırmalar yoğunlaşmıştır.

Yoga’nın batıya taşınmasına katkıda bulunan Guru Krishnamacharya, günümüzde yaygın olarak uygulanan yoga türlerinin geliştiricisidir. Yoga’nın Amerika’ya ulaşmasında rolü olan Indra Devi, Asthanga Yoga’yı dünyaya yayan Sri Pathabi Jois, asana hizalarını geliştiren Iyengar, yoga terapi ve kişiye özel yogayı geliştiren Desikachar, Krishnamacharya’nın öğrencileridir. Desikachar ise aynı zamanda oğludur.

Yoga’nın geçmişten günümüze genişleyerek ulaşması, insanların evrim yolculuğunda sürekli değişen ihtiyaç çeşitliliğine adapte olabilen zenginliği sayesindedir. İnsanoğlu’nun evrim yolculuğu devam ettiği sürece yoga da etkisini yitirmeden bizimle birlikte evrimleşmeye ve çeşitlileşmeye devam edecektir.

Pin It